Η Boundless Technology ιδρύθηκε το 2016 με κύριο στόχο την ικανοποίηση των πελατών. Προσπαθεί να το πετύχει και να εδραιωθεί στην βιομηχανία του vaping, δημιουργώντας καινοτόμα προϊόντα με κύριο χαρακτηριστικό του να είναι φορητά και διακριτικά.

Εμφανίζονται και τα 2 αποτελέσματα